Verkoopsvoorwaarden

  • Elke bestelling sluit de eenvoudige aanvaarding van onze verkoopsvoorwaarden in, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.
  • Klachten betreffende de leveringen dienen ons per aangetekende post te bereiken uiterlijk 48 uur na levering.
  • De facturen dienen contant betaald te worden op de uitbatingszetel van de leverancier te Bocholt
  • Op alle facturen die niet betaald zijn zal van rechtswege automatisch en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per maand tot op datum van algehele betaling aangerekend worden.
  • De koper zal bij laattijdige betaling een forfaitair bedrag verschuldigd zijn van 10% op de openstaande factu(u)r(en), met een minimum van EUR 25
  • Indien de afnemer in het verleden reeds minimaal 4 keer de facturen niet tijdig betaald heeft, zullen zijn toekomstige leveringen enkel onder rembours gebeuren.
  • Indien na aangetekende ingebrekestelling alle vervallen facturen niet zijn aangezuiverd samen met de intresten en het schadebedrag erop, is de leverancier gerechtigd om al de nog te vervallen facturen onmiddelijk opeisbaar te stellen.
  • Voor alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst ontstaan, zullen bij uitsluiting enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd zijn.
  • Voor alle bestellingen onder 250 euro, komt er 25 euro vervoerskosten bij gekoeld transport

Belangrijk met betrekking tot Private label!

Indien u het door ons ontworpen label gebruikt om private-label producten uit ons assortiment aan te kopen worden de ontwerpkosten van het label niet aangerekend. Indien u beslist van een aankoop af te zien brengen wij €75 in rekening voor het ontwerpen van het label. Deze kost geldt per ontwerp dat voor u is gemaakt.